Gratis herexamen

Kosteloos herexamen bij een garantiepakket

Mocht je de eerste poging voor je praktijkexamen niet slagen, dan betaalt Autorijschool Amstelveen tot 3 keer toe jouw herexamen! Garantiepakket 1 biedt eenmaal een gratis herexamen aan, garantiepakket 2 biedt twee herexamens en garantiepakket 3 biedt driemaal een gratis herexamen. Hieraan is wel een voorwaarde verbonden.

Voor alledrie de garantiepakketten geldt dat er tussen de examens een minimum van vier lessen van 90 minuten worden gevolgd. Dit is bedoeld om het punt waarop je op het examen zakte aan te sterken en om beter van te worden! Kijk op de tarievenpagina voor aanvullende informatie!