Categoriearchief: Nederlands

privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken bij Autorijschool Amstelveen

Autorijschool Amstelveen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt je een opsomming van de persoonsgegevens die bij ons worden verwerkt.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

MET WELK DOEL WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

  • Het afhandelen van betalingen
  • Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
  • Voor het leveren van goederen en diensten
  • Wij verwerken ook jouw persoonsgegevens – mits wettelijk verplicht – zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte of boek inzage door de belastingdienst

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Autorijschool Amstelveen heeft geen software of andere geautomatiseerde systemen waar jouw gegevens worden verwerkt zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de rijschool) tussen zit.

 

HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS

Autorijschool Amstelveen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om doelstellingen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET MET DERDEN

Autorijschool Amstelveen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten (bijvoorbeeld een examen aanvraag) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Autorijschool Amstelveen gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw internetbrowser. De cookies zijn bedoeld voor een goede werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website functioneel werkt en onthouden voorkeursinstellingen. Je kunt je voor cookies afmelden door je internetbrowser in te stellen om geen cookies op te slaan. Daarnaast kan je de opgeslagen cookies via de instellingen van je browser verwijderen.

 

JOUW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Amstelveen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@autorijschoolamstelveen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Autorijschool Amstelveen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Autorijschool Amstelveen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op info@autorijschoolamstelveen.nl

Totaalpakket D

Een Totaalpakket is een combinatie Garantiepakket en Voordeelpakket.

– 50 uur (60 / 90 min rijles)
– Inclusief Tussentijdse Toets
– Inclusief CBR praktijk examen
– Inclusief 1x Gratis herexamen
– Inclusief administratiekosten
– Inclusief een gratis Online Theorie-Cursus (VekaBest)

In dit pakket zit een uurtarief van 48,00€ verwerkt plus een Tussentijdse Toets!

Mocht je niet in 1x geslaagd zijn dan betaald de rijschool 1x gratis herexamen t.w.v. 260€ (mits er tussen de examens een minimum van 4 lessen van 1,5 uur wordt gereden).

Pakketprijs 2840€

Garantie pakket D

Garantiepakket D

Bij een Garantiepakket krijg je 1 gratis herexamen. Mocht je niet in 1x geslaagd zijn dan betaald de rijschool 1 gratis herexamen t.w.v. 260€ (mits er tussen de examens een minimum van 4 lessen van 1,5 uur wordt gereden).

– 40 uur (60 / 90 min rijles)
– Inclusief CBR praktijk examen
– Inclusief een gratis Online Theorie-Cursus
– Inclusief administratiekosten

Pakketprijs 2260€

Voordeel pakket D

Voordeelpakket D

Een Voordeelpakket is een lespakket waarbij je korting krijgt op het uurtarief. Hoe meer lesuren je afneemt hoe lager het uurtarief. In Voordeel D (40 uur) zit een uurtarief van 44,00€ verwerkt ipv 50,00€.

– 40 uur (60 / 90 min rijles)
– Inclusief CBR praktijk examen
– Inclusief een gratis Online Theorie-Cursus
– Inclusief administratiekosten

Pakketprijs 2020€

Studentenpakket D

Studentenpakket D

Ben je een Student of een eindexamen Scholier, kies dan voor een voordelige Studenten/Scholieren lespakket A met 50 lesuren!

– 50 uur (60 / 90 min rijles)
– Inclusief CBR praktijk examen
– Inclusief gratis Online Theorie-Cursus
– Inclusief administratiekosten

In dit pakket zit een uurtarief van 38,00€ verwerkt

Pakketprijs 2160€