Theorie

Theorie vanaf 16 jaar

Om een praktijkexamen aan te vragen heb je eerst je theoriecertificaat nodig. Het gehele proces van theorie-examen doen duurt ongeveer een uur inclusief het wachten op je uitslag. De kosten voor het aanvragen van het theorie-examen bedraagt 37 euro bij het CBR. Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.

Theorie examen bestaat uit 65 vragen waarvan je er 48 goed moet hebben. Hieronder een voorbeeld hoeveel fouten je mag maken.

– Gevaarherkenning: 25 gevaarherkenningsvragen / 13 goed / 8 seconden per vraag
– Kennis: 12 kennisvragen / 10 goed / 7 minuten voor het hele onderdeel
– Inzicht: 28 inzichtvragen / 25 goed / 15 minuten voor het hele onderdeel

Bij inschrijving krijg je een gratis online theorie cursus cadeau!