Theorie

Theorie vanaf 16 jaar

Om een praktijkexamen af te leggen heb je eerst je theoriecertificaat nodig. Daarom wordt er ook geadviseerd geruime tijd voor het praktijkexamen dit certificaat te behalen. Door buiten de lessen om maar ook tijdens de rijles goed op te letten kun je met zelfvertrouwen het theorie-examen afleggen. Het gehele proces van theorie-examen doen duurt ongeveer een uur en hierin is het wachten op je uitslag al mee berekend. Het afleggen van een theorie-examen brengen €31,50 met zich mee.

Het examen bestaat uit 65 vragen en bestaat uit twee delen waarvan je in totaal maximaal 18 vragen fout mag hebben. Het onderdeel ‘gevaarherkenning’ beslaat 25 vragen waarvan er minimaal 12 goed moeten zijn. Het onderdeel ‘verkeersregels en verkeersinzicht’ bestaat uit 40 vragen waarvan er minimaal 35 goed beantwoord moeten zijn. Als je eenmaal je theoriecertificaat hebt, is deze 1,5 jaar geldig.